Findhill Oy

findhill-logoFindhill Oy


Findhill Oy on rautainen yhden miehen ICT-alan konsultointiyhtiö pohjautuen 20 vuoden kokemukseen ICT-järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Osaamisemme kattaa niin tietoliikenneverkot, konesalit, palvelimet, koodaustekniikat kuin tietoturvankin. Olemme toteuttaneet projekteja suomalaisista pienyrityksistä aina kansainvälisiin yrityksiin asti ja ohjelmistojamme löytyy mm. lentoasemilta, kauppojen kassoilta, isoista tietoliikenneverkoista ja konesaleista, sekä moderneista pilvipalveluista.

Toteuttamamme ohjelmistoratkaisut hyödyntävät usein Linux-maailmasta tuttuja avoimen lähdekoodin komponentteja, mutta teemme projekteja myös Microsoftin ja Applen alustojen päälle.

Suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme ylläpitopalveluita kolmioverkko.fi -brändin alla. – http://www.kolmioverkko.fi/


Osaamisalueitamme:

– Sovelluskehitys (HTML5, Ajax/JavaScript/Node.js, PHP, Visual Studio, SQL, NoSQL, C, C++, Java, Asm, Perl, Python, Ruby, käyttöjärjestelmäohjelmointi, laiteajuriohjelmointi, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Cassandra, Riak, MongoDB)

– Ohjelmistotestaus, automaatiotestit, rasitustestaus, continuous integration, agile (Jenkins, Robot Framework, Selenium)

– Lähiverkot, langattomat verkot ja runkoverkot (LAN, WAN, Wi-Fi, 2G/3G/4G, IPv4, IPv6, VPN, BGP-reititys, (Rapid) Spanning Tree / RSTP, Multipath-reititys ja -siltaus)

– Palvelimet, tietoturva, palomuurit ja virtualisointi (CentOS, Ubuntu, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, iptables, packet filter (PF), VMware, Xen, Qemu, KVM, VirtualBox, LXC, DRBD, LAMP, IMAP, SMTP, DNS)

– Palvelimien / palveluiden klusterointi ja kahdennus (varmatoimisuus/high availability, kuormanjako/load balancing)


Case-esimerkkejä vuosien varrelta, joissa konsultti Mikko Löytömäki on toiminut suunnittelijana ja toteuttajana:

– Täysin uudenlaisen pilvipohjaisen pientietokoneen tuotekehitys (Linux kernel, Android AOSP)

– C-koodin ajaminen nettiselaimessa (Emscripten)

– Tietoturvaan liittyvä www-sovelluksien CSRF-ongelmien kartoitus ja korjaaminen

– Virtual Circus: CentOS Linuxin päälle rakennettu VirtualBoxiin ja DRBD:hen pohjautuva virtuaalipalvelinklusteri

– Etätyöpöytäsovellus nettiselaimeen (VNC/RFB, HTML5, Ajax/js)

– Video streaming -palvelun tallennusratkaisu: Vikasietoinen RAID5-tallennus hajautettuna monelle palvelimelle ja videodatan konvertointi html5-yhteensopivaan muotoon

– Kosketusnäytöllä varustettu web-kioski lipunmyynti- ja kassakäyttöön: Offline-toiminnallisuus paikallisella tietokannalla ja tietokantadatan tehokas siirto keskitetylle palvelimelle kun online-tilassa

– Multipath-reititysprotokollan suunnittelu ja toteutus

– Moderni liiketoimintasovellus html5/js -teknologioilla hyödyntäen underscore.js:ää, backbone.js:ää ja bootstrap.js:ää serveripään .NET API-rajapintaa vasten

– Kriittinen liiketoimintajärjestelmä joka käytössä Suomen laajuisesti eri toimipisteillä (Visual Studio, Microsoft SQL Server)

– Internet-palveluntarjoajan perustaminen: Oma IP-avaruus RIPEltä, BGP-reititys ja transit-sopimusten teko isompien operaattorien kanssa. Kuituyhteyksien ja kahdennetun Ethernet-verkon rakentaminen konesaleihin ja konesalien välille ja kuparipohjaisten DSL-yhteyksien rakentaminen

– Linux-pohjaisen VPN-keskittimen/hallintaserverin PHP/Perl/HTML/C/C++/SQL/NoSQL -ohjelmistokehitys ja automaatiotestauksen parantaminen. Palvelimen suorituskyvyn mittaaminen automaattisilla rasitustesteillä (continuous integration / Jenkins / Robot Framework). Automaattisten rasitustestien tuottama selkeä raportti tuotteen suorituskyvystä PDF:nä joka voidaan myös antaa suoraan tuotteen loppuasiakkaille osoittamaan tuotteen kuormituskesto eri rasitustilanteissa

– Sulautettujen tietoliikennelaitteiden C/C++/PHP -ohjelmistokehitys ja automaatiotestauksen parantaminen

– Etähallintajärjestelmä kentällä oleville tietoliikennelaitteille: Tuhansien samanaikaisten laiteyhteyksien hallinta, laitteiden massakonfigurointi ja tilastotiedon tallennus palvelimelle

– Varmuuskopiointiohjelmisto kännykkään puhelimessa olevien tietojen siirtämiseksi pilvipalvelimelle

– Oman virtualisointimoottorin eli hypervisorin kehittäminen (Intel VT-x, AMD-V)

– Tekstiviestien ja multimediaviestien välitysohjelmisto sms- ja mms-viestikeskusprotokollien ja sovelluksen välille


Mikäli tarvitset apua ICT-teknologioihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä:

Findhill Oy

toimitusjohtaja / konsultti

Mikko Löytömäki

email: etunimi.sukunimi@findhill.com (muista kirjoittaa löytömäki ilman ö:n ja ä:n pilkkuja)

Puh. +358-50-5355747